Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Tướng tăng sức mạnh mùa 18 liên quân

Cập nhật những thay đổi tăng giảm về sức mạnh Tướng của Liên Quân mùa 18 xuất hiện trong bản cập nhật Tiến Hóa Tối Thượng ngày 18/3.

Tướng tăng sức mạnh mùa 18 liên quân Marja

Marja yếu đi khá nhiều, đặc biệt là ở khả năng hồi phục

Hồn chú => Sức mạnh vực sâu
 • Cũ: Marja mỗi khi mất 5% máu sẽ tăng tốc chạy và hồi chiêu
 • Mới: Đòn đánh thường của Marja sẽ gây thêm 30% sát thương phép. Marja tung Chiêu 1 & Chiêu 3 mỗi trúng địch sẽ nhận được một cộng dồn Dấu ấn vực thẳm (Trúng mỗi tướng nhận được ba cộng dồn), mỗi dấu ấn giúp bản thân tăng 10 (+3/cấp tướng) công phép và 5 tốc chạy, kéo dài 8 giây. Khi tích đủ 6 dấu ấn, tổng số dấu ấn sẽ nhân đôi thành 12

Sóng thống khổ

 • Sát thương: 450(+90/cấp kỹ năng)(+70% công phép) => 400(+75/cấp kỹ năng)(+55% công phép)
Hồi chiêu: 7 ~ 5.5 giây => 6 ~ 5 giây

Mới: Mỗi khi dùng chiêu trúng tướng, chiêu 2 sẽ được giảm 1.5 giây hồi chiêu.

Phệ hồn trùng

ST phép: 330(cấp kỹ năng+65)(+55% công phép) => 270(cấp kỹ năng+45)(+45% công phép)

Hồi máu: 180(cấp kỹ năng+60)(+35% công phép) => 80(cấp kỹ năng+60)(+35% công phép)(+Máu đã mất 5%)

Trúng mục tiêu không phải tướng hồi máu: 1/3 => 1/2

Ác hồn

Sát thương: 750/1125/1500 +120% công phép => Sát thương lúc thi triển: 400/600/800 + 60% công phép. Sát thương lúc kết thúc chiêu: 400/600/800 + 60% công phép

Marja không còn hồi 15% máu mất khi tung chiêu, và làm chậm kẻ địch khi kết thúc chiêu.

Tướng tăng sức mạnh mùa 18 liên quân Errol 

Errol sẽ lại là cơn ác mộng ở đường Baron?

Tay ác ma

 • Sát thương đòn đột kích: 150% công vật lý => 130% công vật lý
 • Khoảng cách lao tới: 5m => 4m
 • Tăng tốc đánh mỗi cộng dồn: 12% => 7% ~ 14% (tăng theo cấp tướng)
 • Không còn giảm phòng thủ của Errol
 • Không còn hút máu dựa trên sát thương kỹ năng
 • Mới: Thêm cơ chế hiện đòn đánh cường hóa dưới thanh máu

Tay lưỡi liềm

 • Khi đang lướt sẽ không thể chọn làm mục tiêu => Khi đang lướt sẽ được miễn khống chế.
 • Mỗi khi lướt trúng tướng sẽ hồi 6% máu đã mất => Mỗi khi lướt trúng tướng sẽ hồi 4% máu đã mất (+40% công vật lý) trên mỗi tướng địch, giảm còn 25% hiệu lực với đơn vị không phải tướng
 • Mới: Chỉ quét ngang khi lướt trúng tướng địch

Tay đại đao

 • Sát thương: 250/300/350/400/450/500 (+1.8 công vật lý) => 200/240/280/320/360/400 (+1.5 công vật lý)
 • Hồi máu: 12% máu đã mất
 • Sát thương: 8% máu đã mất (+80% công vật lý) trên mỗi tướng địch, giảm còn 25% hiệu lực với đơn vị không phải tướng.
 • Giảm độ khựng khi dùng chiêu, cũng như cho phép bấm sẵn các hành động khác để thi triển ngay khi kết thúc chiêu (đánh thường/tung chiêu).
 • Đòn đánh kế tiếp sau khi tung chiêu sẽ là đòn đột kích nội tại.
Khi sử dụng chiêu 2 ở dạng cường hoá, mỗi tướng địch trúng chiêu sẽ giúp Errol tăng một cộng dồn nội tại, tối đa là 5.

Mắt ma

Giảm độ khựng khi dùng chiêu, cũng như cho phép bấm sẵn các hành động khác để thi triển ngay khi kết thúc chiêu (đánh thường/tung chiêu)

Khi đang trên không, làm chậm địch 20% mỗi 0.5 giây

Tướng tăng sức mạnh mùa 18 liên quân Volkath

Volkath bị giảm sát thương, nhưng được tăng độ cơ động

Ma quân

 • Sát thương dấu ấn: 200~500 + 110% công vật lý cộng thêm => 120~540 + 50% công vật lý
 • Lá chắn: 200~500+100% công vật lý cộng thêm => 15% máu tối đa

Bá vương trảm

 • Sát thương: 350~600+130% công vật lý cộng thêm => 150~300+100% công vật lý
 • Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Bá vương trảo

 • Sát thương lần 1: 260~360+60% công vật lý cộng thêm => Sát thương lần 1: 150~275+50% công vật lý
 • Sát thương lần 2: 400~650+110% công vật lý cộng thêm + 16% máu đã mất của mục tiêu => Sát thương lần 2: 300~550+100% công vật lý + 12% máu đã mất của mục tiêu
 • Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Bất tử ma thân

 • Miễn thương: 5 ~ 15% => 15%
 • Sát thương tiếp đất: 300 ~ 600 + 160% công vật lý cộng thêm => 100 ~ 300 + 120% công vật lý
 • Đẩy lùi địch: 1 giây => 0.75 giây
 • Giảm độ khựng khi dùng chiêu

Aleister

 • Vách ngăn hắc ám: Làm chậm 1 giây => 0,5 giây
 • Ngục tù vĩnh hằng: Hồi chiêu 35/30/25 giây => 40/35/30 giây
 • The Flash
 • Thần Tốc Lực: Công phép 100% => 200-500 + 40% Công phép
 • Cú đấm chớp nhoáng
 • Sát thương: 125+25/lv+0.25 công phép => 125+25/lv+0.2 công phép
 • Hồi chiêu: 6.5 - 0.3/cấp kỹ năng => 5 giây
 • Bỏ: Cú đấm cuối gây thêm 100% sát thương
 • Mới: Mỗi cú đấm sau tăng 10% sát thương (tổng vẫn là 200% sát thương)

Ata

 • Biển sâu chúc phúc: Sát thương 40 + 0,5% Máu tối đa của Ata => 10 +1% Máu tối đa của Ata
 • Đạp sóng
 • Sát thương cơ bản 150 + 30/cấp kỹ năng => 125 +15/cấp kỹ năng
 • Sát thương theo máu của Ata: 5,5% + 0,5%/cấp kỹ năng => 5% +1%/cấp kỹ năng
 • Không còn bị giảm sát thương
 • Bá vương trảo
 • Làm chậm 60% => 50%
 • Làm choáng 1 giây => 0,75 giây
 • Hồi chiêu 11 - 0,6/cấp kỹ năng => 10 - 0,5/cấp kỹ năng

Tướng tăng sức mạnh mùa 18 liên quân Y'Bneth 

Y'Bneth được gia tăng cả chống chịu lẫn sát thương

Đất mẹ: Hồi phục máu và năng lượng khi di chuyển vào bụi => Hồi 2% máu mỗi giây và tăng 60 tốc chạy trong 5 giây khi di chuyển vào bụi

Dây leo
 • Sát thương: 250+50/lv+0.8 công vật lý => 0.75 công vật lý + 4%~9% Máu tối đa Bản thân
 • Lá chắn Cây Đổ: 8% máu tối đa => 6% máu tối đa
 • Hồi chiêu: 6 - 0.5/cấp kỹ năng => 4 giây
 • Tiêu hao: 40/45/50/55/60/65 năng lượng => 40 năng lượng
Capheny

Pháo tự động
 • Hút máu bị giảm: 25% => 0%
Đại bác/Đại liên
 • Sát thương lazer: 100+60/cấp kỹ năng+1.0 công vật lý+0.05 công vật lý/cấp kỹ năng => 80+80/cấp kỹ năng+1.12 công vật lý+0.12 công vật lý/cấp kỹ năng
 • Mới: Sát thương sẽ không thể chí mạng
Pha phản lực/Pha động lực
 • Tỷ lệ chí mạng mỗi cộng dồn: 1.5%+0.3%/cấp kỹ năng => 1.5%+0.5%/cấp kỹ năng
Wisp
 • Pháo động năng: Sát thương lan giảm từ 50% => 40%
Bright

Thần lực ánh sáng
 • Sát thương chuẩn: 12+1/cấp tướng+0.1 công vật lý => 12+ mỗi 3 cấp tướng thêm 2+0.08 công vật lý
Bất tử thánh thân
 • Sát thương chuẩn: 18+ mỗi cấp chiêu thêm 2+0.15 công vật lý => 18+ mỗi cấp chiêu thêm 1+0.12 công vật lý
 • Hồi chiêu: 60/50/40 giây =>60/55/50 giây
Teemee
 • Vàng vung vãi: Vàng cộng thêm 25% => 20%
Airi
 • Sắc lẻm: Công vật lý 120% => 150%
 • Phi tiêu: Sát thương lên quái/lính 60% => 100%
 • Kiếm Vũ: Không còn gây sát thương
 • Long Kiếm: Không còn tăng tốc độ đánh
Arthur
 • Công lý phán quyết: Giảm độ khựng khi dùng chiêu
Raz

Đấm và lách
 • Sát thương: 480/540/600/660/720/780 (+0.91 công phép) =>
 • 550/610/670/730/790/850 (+1.0 công phép)
Cú đấm chân không
 • Giảm giáp phép: 50/90/130/170/210/250 => 50/80/110/140/170/200
 • Hồi chiêu: 4 ~ 2 giây => 3 giây
Tả xung hữu đột
 • Sát thương: 720/900/1080 (+1.37 công phép) => 800/1000/1200 (+1.3 công phép)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét